algemeen

Bij adviesopdrachten wordt meestal inhoudelijke inbreng gevraagd op een bepaald thema. Hieraan is geen lijnverantwoordelijkheid verbonden.

Thema's die goed aansluiten bij mijn expertise en waarin ik meerwaarde kan bieden zijn bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning van managementteams of leidinggevenden in het verbeteren van de sturingseffectiviteit.
 • Totstandkoming van nieuwe of betere concepten, aanpakken of strategie├źn. Bijvoorbeeld ten aanzien van:
  • vermindering van uitval
  • verhogen van de instroom
  • verbeteren van samenwerking
  • verbeteren van de organisatie inrichting en samenwerking
  • verbeteren van exploitatieresultaat
  • verhoging van het dienstverleningsniveau (deelnemertevredenheid) 
 • Verhogen van de doorzettingsmacht of executiekracht in de sturing van de organisatie of onderdelen daarvan.
 • Evalueren en verbeteren van inspectieresultaten.
 • Evalueren en verbeteren van de kwaliteitscyclus (pdca). 

START EN FASERING

In een vertrouwelijke, wederzijds vrijblijvende, intake, worden de huidige situatie en de ambities besproken. Op basis van de intake wordt offerte gedaan met daarin de zakelijke en randvoorwaardelijke condities.