In uw onderwijsinstelling wordt structureel gewerkt aan de verbetering van de uitvoering en organisatie van het onderwijs. Bij urgente, belangrijke en of complexe thema's, kan ondersteuning 'van buiten' goed werken. 

Met visie, realisme, energie en in verbinding, realiseer ik de gestelde doelen samen mét en voor uw organisatie. Ondersteunend of leidend, adviserend of sturend. Altijd gericht op het waarmaken van de ambitie. 

Vanaf 2000 heb ik onderwijsinstellingen geleid met de verantwoordelijkheid voor 500 collega's en 10.000 deelnemers, in HBO, MBO en VO. Tot 2009 in vaste dienstverbanden en daarna als zelfstandig interim manager en adviseur. 

Selectie van bereikte resultaten:

  • Best gewaardeerde HBO opleiding van Nederland.
  • 15.000 deelnemers met hoge kwaliteit examineren in 6 maanden in een nieuw opgezette afdeling in het MBO.
  • Grootschalig ombuigen van kosten en verbeteren van opbrengsten van een AOC (VO en MBO).
  • Nieuw en modern onderwijs en examinering ontworpen,  georganiseerd en op grote schaal ingevoerd in het MBO. 
  • Laten slagen van een grote, 'vastgelopen', fusie in het MBO.
  • Stoppen van verliesgevendheid in het MBO door personeelsreductie in een goede dialoog met OR en bonden.
  • Terugbrengen van continuïteit door krimpende deelnemeraantallen om te buigen naar groei in het HBO.
  • Beheersbaar maken van een 'uit control' geraakte MBO afdeling en beperken van de gevolgschade.

Ik ben Frank Lommers, aangenaam!

Interim management en advies vind ik dankbaar en interessant werk. Dankbaar omdat de resultaten die je samen bereikt, wezenlijk bijdragen aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de organisatie. Het is interessant werk omdat het hoge eisen stelt aan je professionele en persoonlijke vaardigheden én omdat het je de mogelijkheid én de noodzaak geeft te blijven leren en open te blijven staan voor nieuwe situaties, mensen en ideeën. 

De meerwaarde van onderwijs voor de toekomst van mensen en de samenleving als geheel is groot. Dat maakt onderwijs een bijzondere sector om in werkzaam te zijn.

Voor vragen kunt u mij vanzelfsprekend bellen of mailen. 

 

 

N.B. De gebruikte afbeeldingen komen van Vincent van Gogh's 'Korenveld met Kraaien'. Vincent Van Gogh vind ik een indrukwekkend voorbeeld van iemand die zichzelf altijd probeerde verder te ontwikkelen. Elk van zijn schilderijen is een studie, een poging om zijn vaardigheid verder te vergroten.